Wie zijn wij?

Sinds 2017 is de werkgroep Mycetozoa opgericht als onderdeel van de Paddenstoelenstudiegroep van het Natuurhistorisch genootschap in Limburg. Het beoogde doel van deze werkgroep is het vergroten van de kennis op het vlak van de plasmodiale slijmzwammen (myxomyceten), de protosteliden en zo mogelijk ook de cellulaire slijmzwammen. Dit zullen we doen door het uitvoeren van veldonderzoek met determinatiesessies maar ook door het uitvoeren van kweek en functioneel onderzoek. 

Wat zijn plasmodiale slijmzwammen?

Sliijmzwammen zijn eigenlijk amoeben die in staat zijn om een vluchtlichaam te vormen dat wij (vaak) met het blote oog kunnen observeren. Voordat deze speciale groep eencelligen een vruchtlichaam maakt vormt hij een slijmerige massa (het plasmodium). Dit plasmodium is unicellulair en voedt zich met verschillende organismen o.a. bacteriën. Bij sommige soorten is het zelfs mogelijk om het plasmodium te conditioneren. Na de juiste trigger zal een plasmodium vruchtlichamen produceren welke de sporen bevatten. Uit deze sporen komen nieuwe (myx)amoeben.

Waarom slijmzwammen bestuderen?

Amoeben maken een aanzienlijk onderdeel uit van ons ecosysteem doordat zij onder andere de rol van reducenten vervullen. Om de biodiversiteit te monitoren is het ook belangrijk om deze groep in ogenschouw te nemen. Ze zijn werkelijk overal te vinden... neem een stukje schors van een boom, kies de juiste condities en er is een grote kans dat een plasmodium zal ontwikkelen.

Daarnaast zijn er ook mogelijk nieuwe toepassingen te bedenken, zo worden er reeds antimicrobiele substanties uit gewonnen (bv arcyriaflavine). Voor zover het ons bekend is zijn slijmzwammen onschadelijk voor mensen, dieren en planten. Het plasmodium fascineert biologen maar ook kunstenaars en techneuten tot het doen van innovatief en buitengewoon onderzoek. 

Van oudsher worden slijmzwammen bestudeerd door (amateur)mycologen. Waarschijnlijk omdat ze zich vaak (maar niet altijd) ophouden in hetzelfde milieu waar ook paddenstoelen te vinden zijn. Afgezien van deze coïncidentie bestaat er geen verwantschap tussen paddenstoelen en slijmzwammen. 

Interesse?

Mocht u interesse hebben om ons te helpen met het onderzoek naar slijmzwammen, met ons samen te werken of mocht u ook zelf gefascineerd zijn door deze groep organismen neem dan contact met ons op.